NOTÍCIES

En aquest video resumim les novetats fiscals més destacades de l'última quinzena d'Abril.

Veure video - 7 minuts

 Consultes d'interès sobre l'activitat de lloguer d'immobles i el Impost sobre Societats:

 V3380-15 de 03/11/2015

V3744-15 de 26/11/2015

V3915-15 de 09/11/2015

V0660-16 de 17/02/2016

 

Renta 2015, Documentació d'interés

Les persones que desenvolupin una activitat econòmica habilitant una habitació en l'habitatge habitual. Què passa amb les despeses i la meva Renda 2015?

Consulta V0190-16 de 20/01/2016

Ressolució del TEAC de 10/09/2015

Sentència del TSJ de Madrid de 10/03/2015

Des del passat 1 de Gener de 2015, data d'entrada en vigor de la Llei 27/2014, nova Llei de l'Impost sobre Societats, en avant NLIS, els Comptes Anuals dipositats en el Registre Mercntil han adquirit una rellevància específica per a l'acreditació de les bases imposables negatives i les deduccions, generades en períodes que estiguessin prescrits en el moment de la comprovació, aplicats en exercicis no prescrits.

En el següent enllaç trobareu diversos exemples

Descarregar

A continuació els informem de les principals novetats fiscals incloses a la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals i altres normes publicades recentment, i que entren en vigor a partir de l’1 de gener de 2016, llevat d’excepcions, i aprofitem per recordar algunes novetats de la última reforma fiscal que entren en vigor aquest any.

Descarregar Circular

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes