NOTÍCIES

L'Agència Tributària llança un nou sistema de gestió de l'IVA basat en la informació en temps real de les transaccions comercials.

  • - Després de cada facturació, els contribuents han de trametre a l'Agència Tributària en un màxim de quatre dies hàbils el detall de les factures emeses i rebudes.
  • - Només serà obligatori per a un col·lectiu de 62.000 contribuents, format per grans empreses, grups de IVA i inscrits en el règim de devolució mensual.
  • - Tindran per les seves autoliquidacions deu dies més del termini i no presentaran els models 340 (llibres registre), 347 (operacions amb tercers) i 390 (resum anual).
  • amb la informació rebuda i la que consti a la base de dades, l'AEAT elaborarà les dades fiscals del contribuent, a efectes del IVA, facilitant la declaració de l'impost.

  • Descarregar NOTA DE PREMSA

Com a conseqüència de la reforma del Codi Penal, s'han generat noves implicacions i responsabilitat penal per a les empreses / persones jurídiques (RPE), administradors i directius.

Aquesta reforma genera a les empreses una sèrie de requisits a acreditar i coordinar ja per al 2014.

L'empresa / entitat ha d'establir un marc de risc en l'àmbit de l'empresa:

- Haurà de definir, implantar i acreditar un "model de prevenció de delictes".

- Haurà d'identificar i coordinar les implicacions i deures de comunicació amb aquelles entitats que col·laboren o presten serveis.

- Ha de complir amb els requisits per a la prevenció de possibles riscos de delictes en matèria fiscal, societària, laboral i mercantil.

Caldrà que cada entitat realitzi i documenti el seu model de prevenció en matèria de RPE i formalitzi els elements de prevenció i coordinació amb el nostre despatx, així com l'adequada consideració i avaluació de la situació en l'auditoria de comptes que li realitzem, d'acord amb les NIA'S (Normes Internacionals d'Auditoria) en els aspectes rellevants en aquesta matèria.

Llegir més

 

 

 

 

Segons publica el DOGC 22-10-2014, ORDRE EMO/308/2014 de 15 d'octubre,

S'inicia el període per a la presentació de sol·licituds per a les subvencions 2014 per la incorporació de socis/es treballadors/es o socis/es de treball en cooperatives i societats laborals.

El Termini de sol·licitud: és de 10 dies naturals comptats des del 22-10-14.

La presentació de les sol·licituds, es podran presentar en la xarxa d'oficines de gestió empresarial (OGE) que trobaran al Canal Empresa (www.gencat.cat/canalempresa/xarxa), juntament amb la documentació que preveuen les bases.

 

Resum de les bases i terminis per a demanar la subvencio.

ORDEN EMO/308/2014 de 15 de octubre.

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes