NOTÍCIES

En el següent document trobaran les principals NOVETATS del M-347 de declaració anual d'operacions amb terceres pesones de l'exercici 2014, que s'ha de presentar durant aquest mes de febrer 2015.

 

Descarregar NOVETATS

Intercanvi automàtic d'informació Tributària en l'àmbit de la UE (I)

Finalitzat el mes de gener, les entitats financeres, i els pagadors de rendiments del capital mobiliarie en general, ja han presentat les seves declaracions informatives a l'Agència Tributària.

En relació amb el pagament d'interessos a no residents, però residents en un altre Estat membre de la UE, la Agència Tributària comunicarà, en el termini de sis mesos des de la finalització de l'exercici fiscal, a les autoritats competents de l'estat de residència dels beneficiaris persones físiques aquesta informació de forma automàtica, i, paral·lelament, en el mateix termini, rebrà de la resta de països de la UE la informació de  els ciutadans residents a Espanya beneficiaris del pagament d'interessos en els esmentats països.

Detall de la informació que s'intercanviarà.

En la següent circular trobaran el detall de totes les declaracions a presentar durant el mes de Gener i els seus terminis, alhora trobaran les diverses modificacions d'ins d'alguns models.

Circular mes de Gener 2015

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes