NOTÍCIES

A continuació els informem d'algunes de les novetats de la NOVA LLEI que regula l'IMPOST SOBRE SOCIETATS (Llei 27/2014), que entra en vigor l'1 de gener de 2015 i és aplicable als períodes impositius iniciats a partir d'aquesta data, excepte algunes excepcions o normes transitòries.

 

Descarregar NOVETATS

Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la qual es fixen els llindars relatius a les estadístiques d'intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea. BOE 27-01-2015

S'incrementa el llindar per a l'excempció de l'obligació de declarar, que queden fixats de la següent manera:

1- Introduccions, es fixen en: 400.000€ d'import facturat acumulat en l'exercici anterior o en el corrent.

2- Expedicions, es fixen en: 400.000€ d'import facturat acumulat en l'exercici anterior o en el corrent.

Entrada en vigor a partir de 1 de gener de 2015.

 

Resum nou llindar Intrastat

Segons la resolució del 23 de gener de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat. (BOE 03-02-2015)

 

L'OBJECTE: es fonamentar l'abandó de la professió dels transportistes d'edad avançada del sector del transport públic per carretera.

TERMINI: 1 mes comptant des del 04-02-2015

 

Resum ajudes i requisits

Resolució del 23/01/2015

 

 

 

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes