NOTÍCIES

La Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes del treball autònom introdueix dues modificacions importants amb efectes des del 1 de Gener de 2018, en la deduïbilitat de les despeses de suministraments de la vivenda parcialmente afecta a l'activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l'activitat en estimació directa.

Descarregar Novetats

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes