NOTÍCIES

Fiscal i tributari

S'inicia el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacional i provincial de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici 2017, que comprèn del dia 15/09/2017 al 20/11/2017 ambdòs inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria, de 19 de juny del present (BOE 26/06/2017)

L'esmentada resolució estableix que el seu cobrament haurà de fer-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.

En el supòsit que no hagués rebut el document de pagament o aquest s'hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la Delegació de l'Agència que li correspon, prèvia sol·licitud.

El passat 30 d'agost es va publicar al BOE l'ordre HFP/816/2017 de 28/08,  per la qual s'aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, amb efectes a partir del 1 de Gener de 2016.

La declaració del model 232 s'haurà de presentar quatre mesos desprès de la data de presentació de la declaració del Impost de Societats. (El mes de novembre seguent de l'exercici tancat)

Descarregar Circular

Amb la present els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l' Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici 2016, que comprèn del dia 15-09-2016 al 21-11-2016, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de 10 de juny del present (BOE 15-06-2016)

Descarregar circular

 

Els comuniquem que, abans de l'1 de Novembre, tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2017.

Descarregar circular

En aquest video resumim les novetats fiscals més destacades de l'última quinzena d'Abril.

Veure video - 7 minuts

 Consultes d'interès sobre l'activitat de lloguer d'immobles i el Impost sobre Societats:

 V3380-15 de 03/11/2015

V3744-15 de 26/11/2015

V3915-15 de 09/11/2015

V0660-16 de 17/02/2016

 

Renta 2015, Documentació d'interés

Les persones que desenvolupin una activitat econòmica habilitant una habitació en l'habitatge habitual. Què passa amb les despeses i la meva Renda 2015?

Consulta V0190-16 de 20/01/2016

Ressolució del TEAC de 10/09/2015

Sentència del TSJ de Madrid de 10/03/2015

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes